1. ฉนวนกันความร้อนแบบ made-to-order
• ฉนวนกันความร้อนเคลือบด้วยผ้าทนความร้อนแบบต่างๆ ทั้งหน้าเดียวและสองหน้า
• ฉนวนกันความร้อนแบบเนื้อผสม เพื่อการใช้งานเฉพาะทางตามเงื่อนไขหน้างาน

2. Stuffing fiber
• ฉนวนกันความร้อนแบบเป็นไส้ยัดชิ้นงาน
• สำหรับใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิ 550-1600 °C

3. Stamped parts 2D
• ฉนวนกันความร้อนแบบปั๊มขึ้นรูป 2 มิติจากแบบในเครื่อง CNC
• ทั้งแบบธรรมดาและแบบมีกาวติดด้านหลัง
• สำหรับใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิ 550-1100 °C

4. Molded parts 3D
• ขึ้นรูป 3 มิติจากแบบในเครื่อง CNC
• ผลิตโดยใช้น้ำยา inorganic bonding agent
• สำหรับใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิ 550-1100 °C

5. Fiber board
• Hakotherm-1200 ความหนา 10-200 mm
• Hakoplan-1100-Bio (no ceramic fiber) ขนาด 1×1 เมตร ความหนา 2-10 mm
• สำหรับใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิ 1000-1250 °C