ด้ายทนความร้อนแบบเสริมลวดและไม่เสริมลวดต่างกันอย่างไร
A: ด้ายทนความร้อนแบบเสริมลวดจะมีเส้นลวดสแตนเลสเส้นเล็กๆมากกว่าหนึ่งเส้นตีเกลียวร่วมไปกับด้าย เพื่อให้ได้มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือกรณีที่ด้ายละลายเพราะชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ลวดที่ตีเกลียวจะยังอยู่และช่วยไม่ให้ชิ้นงานแตกหรือขาดออกจากกัน

• ตาข่ายสแตนเลสแบบทอสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร
A: อุณหภูมิสูงสุดสำหรับตาข่ายสแตนเลสแบบทอของเรา มี 3 กลุ่มคือ 450 °C 650 °C และ 1,250 °C