Slide background

ENERGY SAVING

Slide background

FIRE PROTECTION

Slide background

HEAT REFLECTION

Slide background

HEAT PROTECTION

Slide background

EXPANSION JOINT

Slide background

FIRE SLEEVE

Slide background

EXHAUST INSULATION

Slide background

SEALING

Newtech Insulation Co., Ltd.

is one of Thailand’s leading providers for removable, thermal blankets, energy-saving insulation, passive-fire-protection jackets, fabric expansion joints, and other heat protection products. We are also authorized distributor of HKO Germany for heat-protection fabric, high-temperature insulation, webbing, rope, packing and gasket in Southeast Asian countries including Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Singapore, and Philippines. Our heat-protection products range from narrow textiles, fabrics, needle mats and 3D molded components to custom-made fabric solutions. Our extensive and innovative finishing, coating and lamination solutions are the result of extensive research and product development work that has put us at the forefront of the industry. In doing this, we are also ensuring that HKO Group continues to be a technological market leader in the industry. Thermal Insulation (550°C to 1,100°C) • Needle mats, mechanically stitched, without bonding agent • Textile heat protection fabrics and textile special solutions • Laminations, coatings, self-adhesive and special fitments • 3-D molded parts and insulating plates High-Temperature Sealing (350°C to 1,100°C) • Packing with increased wear resistance and density • Ropes, knitted ropes and webbings • T-section sealing, welted sealing, pre-fabricated • Webbings, woven up to 50 mm thickness Fire and Heat Protection for • Transport protection, resource for functional protection of devices • Personal protective equipment (PPE), knitted fabrics and fabrics for heat-protective clothing (head to toe) • Welder protection, complete range of fabrics used in welder protection • Fire protection, special fabrics for smoke curtain and smoke protection gates • Fire protection insulation in ship building
slide-01slide-01
Slide background

ENERGY SAVING

Slide background

FIRE PROTECTION

Slide background

HEAT REFLECTION

Slide background

HEAT PROTECTION

Slide background

EXPANSION JOINT

Slide background

FIRE SLEEVE

Slide background

EXHAUST INSULATION

Slide background

SEALING

ผู้จำหน่ายผ้าและฉนวนกันความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม จาก HKO Germany

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะทางด้านฉนวนกันความร้อน ฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ ฉนวนกันเสียง และฉนวนกันไฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทรวมไปถึง โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงกลั่นก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน โรงหลอมและรีดเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเรือ จากประสบการณ์อันยาวนานด้านฉนวนกันความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม เราพบว่าตลาดในประเทศไทยมีสินค้าฉนวนกันความร้อนและผ้ากันความร้อนหรือผ้ากันไฟรวมไปถึงปะเก็นทนความร้อนแบบต่างๆให้ผู้ใช้งานได้เลือกน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าหรือฉนวนทนความร้อนที่ใช้งานสำหรับอุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส และอาจมีแร่เอสเบสตอส (แร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ) ผสมอยู่ด้วย อาจจะมีผ้าซิลิก้าที่ทนอุณหภูมิได้สูงต่อเนื่องถึง 900-1000 องศาเซลเซียสเป็นทางเลือกอยู่บ้าง แต่ก็ขาดคุณสมบัติในด้านกันสารเคมีและทนแรงเสียดสี ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานที่ขาดความรู้ด้านผ้าและฉนวนกันความร้อน เพราะอาจทำให้เลือกวัสดุได้ไม่ตรงกับการใช้งาน หรือต้องสูญเงินเปล่ากับฉนวนกันความร้อนที่ลงทุนไปแล้วพบว่าอายุการใช้งานสั้นเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีเท่านั้นเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานผ้าและฉนวนกันความร้อนในประเทศไทย ทางบริษัทฯจึงได้นำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ HKO Germany ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผ้ากันความร้อน ฉนวนกันความร้อน และปะเก็นทนความร้อนที่เก่าแก่และมีเทคโนโลยีรวมทั้งกำลังการผลิตอยู่ในระดับต้นๆของประเทศเยอรมนี มีสินค้าให้เลือกใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิ 250-1200 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง) ที่สำคัญคือสินค้าทุกชนิดจาก HKO Germany จะมี data sheet MSDS และ certificates ต่างๆรองรับในมาตรฐานการผลิตและการนำไปใช้งาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย หากหน่วยงานท่านกำลังมองหาสินค้าในกลุ่มด้านล่างนี้ แสดงว่าท่านต้องการสินค้าของทาง HKO Germany ฉนวนกันความร้อน expansion joints ผ้ากันไฟ ฉนวนกันเสีย ถุงมือกันความร้อน ฉนวนใยแก้ว ผ้าใบกันน้ำ ถุงมือกันบาด ผ้ากันน้ำ ผ้าใยแก้ว ชุดผจญเพลิง ผ้ากันความร้อน ชุดกันไฟ ฉนวนกันไฟ ผ้าห่มกันไฟ ปะเก็นทนความร้อน ชุดเซฟตี้ สีทนไฟ ฉนวนหุ้มท่อ ผ้ากันสะเก็ดไฟ ผ้าทนความร้อน ถุงมือเซฟตี้ ผ้าใบกันไฟ หุ้มฉนวนกันความร้อน ถุงมือกันไฟ ชุดกันความร้อน ปะเก็นทนไฟ ท่อลมร้อน ผ้าใบทนความร้อน เชือกทนความร้อน ท่อผ้าใบทนความร้อน ด้ายทนความร้อน ปะเก็นกันไฟ เทปใยแก้ว ฉนวนประหยัดพลังงาน ผ้าซิลิก้า ถุงมือทนความร้อน air slide fabric ผ้าใบกันสะเก็ดไฟ insulation jacket ผ้าม่านกันไฟ needle mat
slide-01slide-01