ปลอกหุ้มสายทนความร้อนทั่วไปมีความยาวมาตรฐานกี่เมตร
A: ปลอกหุ้มสายทนความร้อนจะมีความยาวที่สัมพันธ์กันกับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน แต่โดยทั่วไปจะมีความยาวมาตรฐานต่อม้วนที่ 20 25 50 และ 100 เมตร

• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดและสูงสุดของปลอกหุ้มสายทนความร้อนอยู่ที่เท่าไร
A: ขึ้นอยู่กับประเภทของปลอกหุ้มสายทนความร้อน แต่ขนาดต่ำสุดของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในที่ผลิตคือ 6 mm และสูงสุดคือ 100 mm