• หน้ากว้างและความหนาของเทปกันความร้อน มีขนาดเท่าไรบ้าง
A: หน้ากว้างมาตรฐานของเทปกันความร้อนของเราคือ 20 25 30 40 50 60 70 80 90 และ 100 mm สำหรับความหนาที่มีก็ได้แก่ 2 mm 3 mm และ 4-5 mm

• เทปกันความร้อนต้องมีกาวสองหน้าอยู่ด้านหลังด้วยหรือไม่
A: เทปกันความร้อนที่มีกาวอยู่ด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นเทปในกลุ่มของ Thermo E-glass หรือผ้าเทปใยแก้ว ซึ่งมีขนาดมาตรฐานดังที่ได้ตอบไปในคำถามด้านบน ซึ่งเทปกันความร้อนแบบมีกาวอยู่ด้านหลังจะนิยมใช้กับงานที่ต้องการความสะดวกในการพันผ้าเทปหรือใช้ผ้าเทปเป็นตัวปิดทับฉนวนกันความร้อน เป็นต้น