ผ้ากันความร้อนชนิดต่างๆ

สินค้าทนความร้อน มีให้เลือกมากมายหลายชนิด ตั้งแต่เทปพันกันความร้อน ผ้ากันความร้อน ฉนวนกันความร้อน
ท่อร้อยสายไฟ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์กันความร้อนที่ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับเครื่องหมายการค้าของเรานั้น
จะถูกแยกประเภทไว้ดังนี้

• Hakamid®, Hakanit®
เป็นสินค้าที่ผลิตหรือทอขึ้นมาจากเส้นใยอรามิด หรือถักทอร่วมกับเส้นใยอื่นได้ๆตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของลูกค้า ส่วนใหญ่ใช้กับอุณหภูมิไม่เกิน 350°C

• Thermo E-Glass
สินค้าทนความร้อนในหมวดนี้จะทอขึ้นมาจากเส้นใยแก้วชนิด E-Glass ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านทานกระแสไฟฟ้า มีราคาไม่สูง
ใช้งานได้หลากหลายที่อุณหภูมิต่อเนื่องไม่เกิน 550°C

• Hakotherm®-800, Silontex®
ผลิตภัณฑ์กันความร้อนในหมวดนี้ผลิตจากเส้นใยแคลเซี่ยม-ซิลิเกตที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 6 ไมครอน
สามารถต้านทานโลหะเหลวร้อนๆได้เป็นอย่างดีที่อุณหภูมิไม่เกิน 750°C

• Hakotherm®-1200, Silicatherm®
สินค้าในกลุ่มนี้จะถูกผลิตหรือทอขึ้นจากเส้นใยซิลิก้า ซึ่งสามารถทนต่อความร้อนต่อเนื่องได้สูงถึงประมาณ 1,000°C
จึงเหมาะสำหรับงานผ้าใบกันสะเก็ดไฟหรืองานกันความร้อนในโรงหลอมโลหะ

• Silicatex®
เป็นสินค้ากันความร้อนที่ผลิตขึ้นมาจากเส้นใยซิลิก้าที่มีความบริสุทธ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98.9 (SiO2 content approx.98.9%)
ทำให้ทนอุณหภูมิต่อเนื่องได้สูงถึง 1,200°C