• ปลอกหุ้มสายทนความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 350°C
• ปลอกหุ้มสายทนความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 550°C
• ปลอกหุ้มสายทนความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 750°C
• ปลอกหุ้มสายทนความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 1000°C