เชือกและปะเก็นทนความร้อน ทอมาจากเส้นใยอะไรบ้าง
A: เชือกและปะเก็นทนความร้อนของเราทอมาจากเส้นใยอรามิด เส้นใยแก้ว และเส้นใยแคลเซี่มซิลิเกต เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ 300-1,000 °C• ขนาดเล็กสุดและใหญ่สุดของเชือกทนความร้อนอยู่ที่เท่าไร
A: ขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกทนความร้อนขนาดเล็กสุดอยู่ที่ 3 mm และใหญ่สุดอยู่ที่ 60 mm โดยสามารถผลิตตามขนาดที่เล็กหรือใหญ่กว่านี้ได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ

• ปะเก็นทนความร้อนสูงสุด 1,000 °C เป็นอุณหภูมิสูงสุดหรืออุณหภูมิต่อเนื่อง
A: ปะเก็นทนความร้อน 1,000 °C เป็นอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง