expansion joints
วัสดุสำหรับการใช้งาน ท่อลมร้อน หรือ expansion joint บางทีก็เรียกว่า fabric expansion joing
หลายๆโรงงาน คงเคยประสบกับปัญหา เรื่องการเปลี่ยนท่อต่อลมร้อน หรือ expansion joint (flexible joint) กันมาบ้างแล้ว หลายครั้งหลายคราที่ท่อลมร้อนเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งมากับเครื่องจักรหรือเตา ร้อนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ 1-10 ปี ซึ่งก็แล้วแต่การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุของแต่ละเจ้า เมื่อถึงเวลาที่ expansion joints เหล่านี้หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดฉีกขาด ก็ต้องเสาะหาตัวใหม่มาเปลี่ยนทดแทน แต่ปัญหาคือว่าวิศกรหรือผู้ใช้ทางหน้างานไม่ทราบจริงๆว่าวัสดุที่ใช้กับท่อลมร้อนเหล่านั้น เป็นวัสดุอะไรและต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างไรบ้าง ทำให้เกิดปัญหาการเลือกใช้วัสดุผิดประเภท หรือได้ท่อต่อลมร้อนที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าของเดิมที่ติดมากับเครื่องจักร
    ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกวัสดุของท่อลมร้อนได้แก่

  1. อุณหภูมิใช้งานโดยเฉลี่ย ประการแรกหน้างานควรทำการตรวจสอบว่าลมร้อนที่ไหลผ่าน expansion joint เหล่านี้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่กี่องศาเซลเซียส รวมถึง run time หรือระยะเวลาที่ลมร้อนไหลผ่านท่อลมร้อนเหล่านี้ (มีวันหยุดหรือไม่, มีช่วงเวลาพักเครื่อง/เตา หรือไม่) โดยมากจะอยู่ประมาณ 100-600 องศาเซลเซียส
  2. อุณหภูมิใช้งานสูงสุด ควรจะทราบว่าอุณหภูมิสูงสุดของลมที่ผ่านในท่อต่อลมร้อนเหล่านี้คือกี่องศาเซลเซียส เพื่อจะได้แจ้งให้ทางผู้ตัดเย็บเลือกวัสดุได้เหมาะสม โดยส่วนใหญ่อุณหภุมิใช้งานสูงสุดที่ผ่าน expansion joint จะอยู่ที่ 600-900 องศาเซลเซียส
  3. อายุการใช้งานที่คาดหวัง ประการสำคัญทางหน่วยงานต้องทราบด้วยว่า เมื่อสั่งทำ expansion joint ชุดใหม่ไปแล้ว
  4. การบำรุงรักษาและการใช้งาน การถอดเปลี่ยนหรือติดตั้ง expansion joints แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องใช้ทั้งกำลังคนและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง (ค่าจ้าง) และทางอ้อม (เครื่องจักรหยุดชั่วคราว) จึงควรพิจารณาเลือก expansion joint เกรดดีที่สุดหรือที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยสุด ที่หน่วยงานท่านสามารถจ่ายได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือยุ่งยากถอดเข้าถอดออกในภายหลัง
  5. งบประมาณที่ตั้งไว้ หลักการพิจารณาเลือกวัสดุสำหรับตัดเย็บ expansion joint ตัวใหม่ขึ้นอยู่กับงบประมาณเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นว่าราคาที่สูงสุดจะทำให้โรงงานของท่านได้ ท่อลมร้อน ที่ดีที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าทางผู้ตัดเย็บ เลือกใช้วัสดุผิดประเภทให้กับหน่วยงานของท่าน “over spec” และทำให้ท่านต้องจ่ายแพงเกินจริง ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้ใช้ผ้าซิลิก้าใน การตัดเย็บท่อลมร้อน ที่มีอุณหภูมิใช้งาน เฉลี่ยประมาณ 600 องศาเซลเซียส และมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้ไปสักพักผ้าซิลิก้าซึ่งทน อุณหภูมิสูงได้ดี แต่ทนต่อการเสียดสี (abrasion) ได้ไม่ดี ก็เกิดการฉีกขาด ทำให้ลมร้อนรั่วไหลออกมา จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า expansion joint จากผ้าซิลิก้านี้ไม่ได้ชำรุดจากอุณหภูมิ แต่เกิดจากการที่ตัวมันเองไม่ทนต่อการเสียดสีต่างหาก ขอให้มีงบประมาณอยู่ในใจทุกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าวัสดุที่ ท่านได้รับเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเสียไป หรือไม่
เหล่านี้เป็นหลักการโดยคร่าวๆที่จะพิจารณาเลือกวัสดุสำหรับท่อลมร้อนหรือ expansion joint หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที