ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรของทาง HKO จะต่างกับฉนวนกันความร้อนทั่วไปที่อายุการใช้งานและระดับของอุณหภูมิที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งกับเครื่องแต่ละแบบนั้นสามารถแก้ปัญหา heat loss และลดอุณหภูมิแผ่ภายในห้องหรือโรงงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นการติดฉนวนเพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน รองลงมาก็เพื่อลดอุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการติดฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของบุคลากรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เป็นเหตุผลลำดับแรก

ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักร สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่น
• ฉนวนประหยัดพลังงานสำหรับ injection, soldering, molding, extruding
• ฉนวนกันความร้อนแผ่สำหรับหุ้มวาล์ว หุ้มพัดลมอุตสาหกรรม หุ้มไซโล
• ฉนวนกันความร้อนรอบนอกเตาอบหรือเตาหลอม เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในเตาให้คงที่
• ฉนวนกันความร้อนสำหรับกรุในท่อลมร้อนหรือ bellow, expansion joint
• ฉนวนแบบถอดได้สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคหรือเครื่องจักรที่อยู่ในห้อง clean room

ตัวอย่างฉนวนกันความร้อนเครื่องจักร
• NE – approx. 550-600 °C >> Thermo E-Glass needle mat
• NESA – approx. 550-600 °C >> Low odor/ low emission needle mat

Type Color Service
Temperature
( °C )
Weight (g/m2) Thickness (mm) Width (mm) Density (kg/m3) Image
Thermo NE 300/3 White 550-600 300 3 1000, 1150 100
Thermo NE 400/5 White 550-600 400 5 1000, 1150 80
Thermo NE 600/5 White 550-600 600 5 1000, 1150 120
Thermo NE 780/06 White 550-600 780 6 1000, 1150 130
Thermo NE 1000/7 White 550-600 1000 7 1000, 1150 142
Thermo NE 1300/10 White 550-600 1300 10 1000, 1150 130
Thermo NE 1500/10 White 550-600 1500 10 1000, 1150 150
Thermo NE 1560/12 White 550-600 1560 12 1000, 1150 130
Thermo NE 2000/12 White 550-600 2000 12 1000, 1150 167
Thermo NE 3600/20 White 550-600 3600 20 1000, 1150 180
Thermo NE 3300/25 White 550-600 3300 25 1000, 1150 132
Thermo NE 4000/25 White 550-600 4000 25 1000, 1150 160
Thermo NE 4500/25 White 550-600 4500 25 1000, 1150 180
Thermo NE 6300/35 White 550-600 6300 25 1000, 1150 180