เป็นฉนวนกันความร้อนที่ออกแบบและผลิตออกมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่วนที่เป็นท่อไอเสียและหม้อพักหรือ silencer ซึ่งยังแบ่งออกได้ในลักษณะเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นและเป็นแบบปั๊ม (molded) ให้เข้ารูปกับแบบของท่อไอเสีย นอกจากจะต้องทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1100 °C และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าฉนวนแบบอื่นๆแล้วยังออกแบบให้ฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับท่อไอเสียนี้มีคุณสมบัติทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการดูดซับความชื้น ทนต่อการขยายหรือหดตัว คงรูปร่างและความหนาแน่นของฉนวนได้นานกว่าฉนวนทั่วไปอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย ผลิตมาเพื่อใช้กับท่อไอเสียที่ติดตั้งใน
• รถยนต์โดยสารสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชน
• รถบรรทุกหรือรถขนส่งขนาดใหญ่
• รถจักรยานยนต์
• รถบรรทุกที่ใช้งานในเหมืองแร่หรืออุตสาหกรรมหนัก
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งแบบ on- and off-road

ตัวอย่างฉนวนกันความร้อนท่อไอเสียสำหรับ catalyst และ silencers
• NA – approx. 700-750 °C >> Hakotherm-800 needle mat
• NT – approx. 800-850 °C >> Hakotherm-900 needle mat
• SK – approx. 1000 °C >> Hakotherm-1200 needle mat
• ST – approx. 1050 °C >> Hakotherm-1200 turbo needle mat
• SI – approx. 1100 °C >> Hakotherm-1300 needle mat

** backed by decades of experience as an OEM, TIRE1 and TIRE2 supplier, we’re certified by ISO 9001, ISO/TS 16949, and ISO 14001.

Type Color Service
Temperature
( °C )
Weight (g/m2) Thickness (mm) Width (mm) Density (kg/m3) Image
Hakotherm 800 White 750 800-4500 8-25 1000, 1150 80-180
Hakotherm 900 White 800 1300-3250 10-25 1000, 1150 130-180
Hakotherm 1200 White 1000 480-4500 3-25 1000, 1150 90-180
Hakotherm 1300 White 1100 780-4250 6-25 1000, 1150 130-170