เชือกและปะเก็นทนความร้อนในระดับอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 550°C จะทอมาจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูงชนิด E-Glass ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานความร้อนสูงได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และยังมีคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าอีกด้วย เชือกและปะเก็นทนความร้อนในหมวดนี้คือ Thermo-E-Glass ซึ่งนิยมใช้แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป