• ผ้าใยแก้วเคลือบเมตัลออคไซด์ (กราไฟท์)
• ผ้าใยแก้วเคลือบสารกันฝุ่น
• ผ้าใยแก้วเคลือบสารกันลื่น
• ผ้าใยแก้วสำหรับงานกันเสียง
• ผ้าซิลิก้าเคลือบสารเวอร์มิคูไลท์