ผ้ากันความร้อนเฉพาะงานถูกผลิตขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าที่ไม่สามารถนำผ้ากันความร้อนแบบทั่วไปมาใช้ในงานของตนเองได้ หรือมีความต้องการใช้ผ้ากันความร้อนที่มีคุณสมบัติเฉพาะงานอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเช่น กันลื่น กันฝุ่น มีควันน้อย กันของมีคม ทนต่อขี้เถ้าร้อน (ฟลายแอช) หรือกันผ้าหลุดลุ่ยเป็นละอองเมื่อตัดผ้าด้วยกรรไกร เป็นต้น ผ้ากันความร้อนเฉพาะงานส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใยแก้วซึ่งนำไปผ่านกรรมวิธีอบด้วยความร้อนหรือสารเคมีตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแต่ละรายจะนำไปใช้งาน ฝ่ายขายของบริษัทฯยินดีให้คำแนะนำ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าควรเลือกผ้ากันความร้อนเฉพาะงานแบบใดสำหรับงานของตน

ผ้ากันความร้อนแบบกันน้ำกับการนำไปใช้งาน
• ผ้ากันความร้อนสำหรับลำเลียงถ่านหิน
• ผ้ากันความร้อนสำหรับกรองอลูมิเนียมเหลว
• ผ้ากันความร้อนสำหรับตัดเย็บท่อลมร้อน (fabric expansion joints)
• ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อมแบบไม่คัน
• ผ้ากันความร้อนสำหรับงานหุ้มท่อไอเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ป้องกันน้ำมันหรือจารบี
• ผ้ากันความร้อนสำหรับกรุฉนวนดูดซับเสียง

ตัวอย่างผ้ากันความร้อนเฉพาะงาน
• TG650 G-Tec with metal oxide treated
• TG810 Karo MT with fraying and abrasive resistant
• TG1250/6K HT90 with high stiffness treated
• TG2000/6L CS Beige with antislip treated
• Silontex fabric from twisted yarn

Type Color Weaving Treatment Width (mm) Thickness (mm) Weight (g/m2) Image
TG650/9LHD G-Tec Graphite Plain Metal  Oxide Treatment 1600 0.80 720
TG 810/Karo MT Sky Checkerboard Fraying/Abrasive Resistance 1000-2000 0.90 820
TG 950/9KK Soft Brown Cross Twill Soft Touch
Dust Proof
1000-2000 1.30 950
HTM 600 Soft Brown Cross Twill Soft Touch
Dust Proof
1000-2000 1.30 950
TG 1000/9L Soft Green Plain Antislip 1000-2000 1.40 1075
CS Green Soft Green Plain Antislip 1000-2000 1.40 1075
TG 1250/6K HT 90 White Twill High Stiffness
750 C
1000 1.70 1340
TG 2000/6L CS Beige Soft Brown Panama Antislip 1000 2.50 2150
HS 1250 AR Brown Satin 1/11 Vermiculite Coated 900 1.50 1130