ใบรับรองมาตรฐาน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านสินค้ากันความร้อน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ ความเชี่ยวชาญด้านฉนวนกันความร้อนและความสามารถด้านการสื่อสารถึง 9 ภาษาในทีมงานขายของเรา แสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของทุกโครงการที่มีความต้องการสินค้าทนความร้อน เพราะเราเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าทนความร้อน และเป้าหมายระยะยาวของพวกเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือ “ความพึงพอใจของลูกค้า” ใบรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตสากลต่างๆที่เราได้รับ เป็นหลักประกันว่าเราผลิตสินค้าคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง Permits • STFI Certificates and approvals according to EC regulations for personal protective equipment • A1 Product approvals according to EN 13501-1 (2007) • M0 / M1 Product approvals according to NF P92-503 (December 1995) and NF EN ISO 1716 (November 2002) • EC-type examination certification / BG Verkehr / US Coast Guard Type testing to the requirements of the Ship Equipment Directive • BWB / WIWEB Product releases for the German armed forces for use in ships and boats of the German Navy for special application cases • DNV Products approvals by Det Norske Veritas • GL Product approvals by Germanische Lloyd Certificates • DIN EN ISO 9001 Quality management system • ISO / TS 16949 Quality management system for the automotive industry • ISO 14001 Environmental management system • Module D – ship equipment Quality management system for products according to module D of the Ship Equipment Directive