เชือกและปะเก็นทนความร้อนในระดับอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 750°C หรือ Silontex® ซึ่งทอขึ้นมาจากเส้นใย calcium silicate ด้วยวิธีการตีเกลียวพิเศษจึงทำให้สามารถทนความร้อนและทนต่อการเสียดสีได้ดีกว่าเส้นใยแก้ว E-Glass ทั่วๆไป และสินค้าในกลุ่ม Silontex® จะผลิตด้วยเส้นใยที่มีขนาด 6 ไมครอนเท่านั้น ซึ่งเส้นใยขนาดนี้จะให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากกว่าเส้นใยที่มีขนาดเล็กกว่า 6 ไมครอน และจากผลการทดสอบที่ มหาวิทยาลัย Aachen และ BIA (Federal Institute of Industrial Safety) มีผลการรับรองว่าสินค้าในหมวด Silontex® ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน