• ผ้าใยแก้วเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์หน้าเดียว
• ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคนและเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์
• ผ้าใยแก้วเคลือบเทฟล่อนและเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์
• ผ้าใยแก้วเคลือบโปลีเอสเตอร์ฟอยล์หน้าเดียว
• ผ้าซิลิก้าเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์หน้าเดียว
• ผ้าอลูมิไนซ์อรามิด ATF (Aluminium Transfer Foil)