• ผ้าใยแก้วเคลือบเทฟล่อน (PTFE coated)
• ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน (silicone rubber coated)
• ผ้าใยแก้วเคลือบโพลียูรีเทน (PU coated)
• ผ้าใยแก้วเคลือบสารกันไฟ (Alufix coated)
• ผ้าซิลิก้าเคลือบเวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite coated)
• ผ้าอลูมิไนซ์อรามิด ATF (Aluminium Transfer Foil)